Bluepad | Bluepad
Bluepad
शेवटचं मला पाहून जा
Rohit Balkhande
Rohit Balkhande
24th Jan, 2023

Share

वेळ आली आता जाण्याची तू स्वतः ला सांभाळून घे
चहेरा देखील दिसणार नाही आता शेवटच मला पाहून घे,
प्रेम तर भरपूर केल तू माझ्यावर पण आता तू स्वतःची काळजी घेत जा
पुढच्या जन्मी भेट होईल की नाही म्हणून याच जन्मी शेवटचं मला पाहून जा,
छोट्याश्या वयातच बोलविल त्या ईश्वराने हे म्हणून त्या ईश्वराशी आता जास्त काही भांडू नको, जात आहे आता शेवटचं मला पाहून जा...
.
- रोहित बलखंडे
( मो. 9767209794 )

0 

Share


Rohit Balkhande
Written by
Rohit Balkhande

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad