Bluepad | Bluepad
Bluepad
कितीदा रडूनी जिवाने हसावे
Anjali Wadurkar
Anjali Wadurkar
24th Jan, 2023

Share

कितीदा रडूनी जीवाने हसावे
किती द्या नव्याने तुला बघावे
साथ तुझी असण्याची जीवनाची ही कहाणी
सोबत तू असावे अशी आस माझी
डोळ्यातले अश्रू कितीदा बघावे
तू असा ओळखीचा पण अनोळखी का दाखवावे
कितीदा तुला स्वप्नात बघावे
जवळ असूनही दुरावा का दाखवावे
स्वप्न चालून कितीदा नव्याने बोलवावे
सांगना तुझ्या आठवणीतल्या
पसारांना कितीदा बघावे
अंजली वडुरकर

0 

Share


Anjali Wadurkar
Written by
Anjali Wadurkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad