Bluepad | Bluepad
Bluepad
नात प्रेमाच
अश्विनी संजय काळाणे
अश्विनी संजय काळाणे
24th Jan, 2023

Share

प्रेम निश्चितच एक खूप सुंदर भावना आहे परंतु त्यापेक्षाही जास्त ती एक मोठी जबाबदारी आहे .आपल्या जोडीदाराच्या मनाची जपणूक करणे म्हणजेच mental health सांभाळणं . इतर व्यक्तींसमोर आपल्या जोडीदारासाठी stand घेणं publically आणि privately दोन्ही वेळेस respect करणं ...संवाद करण त्या साठी वेळ देण. ..आपल्या जोडीदाराच कौतुक करणं ...जेव्हा जेव्हा कठीण प्रसंग येईल तेव्हा नातं न तोडता झालेल्या issues सोबत काम करणं ते sort out करणं हे सगळच खूप जबाबदारीचं काम आहे .. आणि ही जबाबदारी दोघांनी ही बरोबरीने निभवायची असते... 🌿🌿🌿

1 

Share


अश्विनी संजय काळाणे
Written by
अश्विनी संजय काळाणे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad