Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रभाते मनी
Shashikant Harisagam
Shashikant Harisagam
24th Jan, 2023

Share

प्रभाते मनी....
..................
पायरी पायरीने
जाणाऱ्याच्या
पायाखालची पायरी
कधीच निसटत नसते.
मनात योजले
ते संयमाने केले
बघता बघता होऊन जाते.🙏
सुप्रभात..! 🌹
... शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर 🙏

0 

Share


Shashikant Harisagam
Written by
Shashikant Harisagam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad