Bluepad | Bluepad
Bluepad
भूतकाळाचा...
v
varsha shelke
24th Jan, 2023

Share

भूतकाळाचा जास्त विचार करू नये डोळ्यात पाणी येईल भविष्याची काळजी करू नये मनात समस्या निर्माण होतील पण वर्तमानातील प्रत्येक क्षणाला हसून सामोरे गेलात तर जिवंनात आनंद निर्माण होईल

1 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad