Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वार्थ प्रेरित कर्म टाळा .
Shrikrishna Savargaonkar
Shrikrishna Savargaonkar
24th Jan, 2023

Share

🙏🚩॥ अमृतवाणी॥🚩🙏 तसे प्रत्यक्षांत पाहिले तर कर्म लोपत नाही, सुटत नाही , टाळता येत नाही . तर कर्म योग लोपतो , सुटतो . जे कर्म करतो ते स्वार्थाने प्रेरित आहे . पण कर्म जर स्वार्थ रहित भगवंतासाठी असेल तर तेथे योग होतो . त्यावेळी भगवंताचा आपला योग होतो योग म्हणजे एकत्र येणे . अशा प्राप्त शुद्ध कर्मानेच भगवंत भेटतो असे म्हणता येईल . स्वार्थ विरहित भक्तीच खरी आहे .
श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जयजयकार असो ।
🙏 श्रीकृष्ण सावरगावकर
२४/०१/२०२३
स्वार्थ प्रेरित कर्म टाळा .
🙏🚩🙏🚩🙏🚩🙏🚩

0 

Share


Shrikrishna Savargaonkar
Written by
Shrikrishna Savargaonkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad