Bluepad | Bluepad
Bluepad
चैत्रपालवी
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
23rd Jan, 2023

Share

गझल ... चैत्रपालवी
विझवून टाक दिप
एकदा तो अंतरीचा
दाटू दे काळोख जरा
पुन्हा जुन्या ओळखीचा ...१
श्वास बिलगतील श्वासाला
हातात हात ओळखीचा
गात्रं गातील गाणी तव
सूर जुळेल लय तालांचा...२
उबदार त्या क्षणांसाठी
जीव आसुसला कधीचा
अंधारात चमकतील भाग्यरेषा
संपेल काळ तव प्रतिक्षेचा ...३
बेधुंद त्या क्षणाला तव
जीव अंकुरेल उद्याचा
फुटेल नवं चैत्र पालवी
येई प्रत्यय नवजीवनाचा ...४
कवि अटलविलास

0 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad