Bluepad | Bluepad
Bluepad
balasaheb Thackeray
Sejal Saste
Sejal Saste
23rd Jan, 2023

Share

काय रे उद्धवा
घाबरलास का रे राजा,
डगमगु नको रे
सोबत तुझ्या आहे माझी अखंड हिंदु प्रजा....
संकटे तर येतील जातील
यांना काय डगमगतोयस तु,
बेधडक जरी नसलास
तरी माझा खरा वारसा जपलास रे तु......
परिस्थीतीला सामोरे जा
उठ लड, पुन्हा नव्याने सेना उभी कर,
विस्कटलेले जुनी नाते पुन्हा
नव्याने नीट कर...."
©® Sejal Saste

0 

Share


Sejal Saste
Written by
Sejal Saste

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad