Bluepad | Bluepad
Bluepad
विचार आणि दोष
Sakshi Pawar
Sakshi Pawar
23rd Jan, 2023

Share

_*चूक तर डोक्यात (मेंदूत) चालणाऱ्या नकारार्थी विचारांची असते, पण दोष तर "घसरणाऱ्या जिभेला" दिला जातो.
साक्षी पवार
यवतमाळ

1 

Share


Sakshi Pawar
Written by
Sakshi Pawar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad