Bluepad | Bluepad
Bluepad
सोडून द्या
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
23rd Jan, 2023

Share

सोडून द्या
ज्याला तुमचं ऐकायचं नाही
त्याला सांगणं सोडून द्या
कशाला करुन घेता तसदी
त्याला काळावर सोडून द्या...१
ज्याला तुमची किंमत नाही
त्याला समजावणं सोडून द्या
ज्याच्या मनात शंका तुमच्याविषयी
त्याला ज्ञान सांगणं सोडून द्या...२
ज्याला वडीलधारी कळत नाही
त्यांच्यासंगे बोलणं सोडून द्या
नशीब वेगळं ज्याचं त्याचं
कर्माची फळं त्याला भोगू द्या ...३
कवि अटलविलास

0 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad