Bluepad | Bluepad
Bluepad
तांका
अजय चाकवते
अजय चाकवते
23rd Jan, 2023

Share

पसरे गंध,
लोणी कढवीताना
गल्लीत दूर
नासा करे फुरफूर
असली खूप दूर

0 

Share


अजय चाकवते
Written by
अजय चाकवते

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad