Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेम म्हणजे..
Bibishan Nole
Bibishan Nole
23rd Jan, 2023

Share

प्रेम म्हणजे असतं काय
तिच्या मागे फिरून फिरून
पातळ झालेली चप्पल
अन दमलेले पाय....
प्रेम म्हणजे असतं काय
तिने घरी सांगितलं की,
रागा रागात,लगबगीने,
तिची भांडत येणारी माय....
प्रेम म्हणजे असतं काय
आपला डाटा संपला की
शेजारच्या सोबत कनेक्शन
करून घेतलेलं वायफाय....
प्रेम म्हणजे असतं काय
तिचा होकार आला की,
हेवेदावे विसरून कॅफेत
घेतलेला प्रेमाचा चाय...
प्रेम म्हणजे असतं काय
दोघात तिसऱ्याच येणं
मग याला बाय त्याला हाय
शेवटी दारुसोबत चणा खाय...
कवी-बीबीशन कृपा नोळे
ता.किनवट जि. नांदेड

0 

Share


Bibishan Nole
Written by
Bibishan Nole

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad