Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वतःला ओळखा
nivrutti tayade
nivrutti tayade
23rd Jan, 2023

Share

जे काही तुम्हाला माहीत आहे ते तुम्ही शाळेतून, विद्यापीठातून शिकलात, धर्मग्रंथातून ऐकले आहे, गुरूंकडून मिळाले आहे. तो तुमच्या शरीराचा भाग आहे, तुमच्या आत्म्याचा नाही. तुमचा आत्मा तोच आहे जो तुम्हाला कोणाकडून मिळालेला नाही. जोपर्यंत तुम्हाला ते शुद्ध तत्व सापडत नाही, जे तुमचे आहे, जे तुम्हाला कोणाकडूनही मिळालेले नाही - ना आई, वडीला, कडुन ना समाज, गुरु, शास्त्र - तो तुमचा स्वभाव आहे. तुम्ही मान्य करत राहता
सत्य ओळखायला शिका..
✍️
निवृत्ती तायडे;

0 

Share


nivrutti tayade
Written by
nivrutti tayade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad