Bluepad | Bluepad
Bluepad
नक्की जमेल
Shashikant Harisagam
Shashikant Harisagam
23rd Jan, 2023

Share

नक्की जमेल....
............................
काही दाखवले
वाचून एखाद्याने.
वाचलेले असले आधी
तरी....
विशेष रस घेऊन पुन्हा ऐकावे
आवर्जून त्यावर
प्रतिक्रीयेस द्यावे.
' माहित आहे मला,
आलीय मला पोस्ट
म्हणत....
हिरमोड करायचे टाळावे.
जमेल नक्की जमेल.
... शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर.

0 

Share


Shashikant Harisagam
Written by
Shashikant Harisagam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad