Bluepad | Bluepad
Bluepad
रद्दी..
vijay
vijay
22nd Jan, 2023

Share

रद्दी काढावी तश्या आठवणी काढतं असतो...
मी....मलाच पुन्हा पुन्हा आठवतं असतो...
फोटो एक जूनाच हाती लागतो....
सुगंध त्याला कुठल्याशा अत्तराचा असतो...
हाताळताना हातही मग सुगंधित होतो...
रद्दी काढावी तश्या आठवणी काढतं असतो...
मी....मलाच पुन्हा पुन्हा आठवतं असतो...
पिवळ्या पडलेल्या जूनाट कागदांमध्ये
आठवणी ताज्या करत असतो...
जपून ठेवलेले क्षण जागवीत बसतो...
रद्दी काढावी तश्या आठवणी काढतं असतो...
मी....मलाच पुन्हा पुन्हा आठवतं असतो..

1 

Share


vijay
Written by
vijay

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad