Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

vicky 1614
vicky 1614
22nd Jan, 2023

Share

खरं खोटं , सुख दुःखाच्या संघर्षात अंतिम विजय हा सत्याचाच असतो , हे ही कालातील सत्य आहे. कोणतीही शक्ती मग ती कितीही बलाढ्य का असेना सत्याला जिंकू शकत नाही सत्य नेहमी आपल्या आत्मतेजान झळाळत असते आणि एकदा की ते अंगिकारले, तर अस्त सुद्धा 'सुर्यास्ता' सारखा लखलखीत असते...
विकी १६१४ (२२/१/२३)

0 

Share


vicky 1614
Written by
vicky 1614

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad