Bluepad | Bluepad
Bluepad
..........माझी कविता वाचून
shridhar kulkarni
shridhar kulkarni
22nd Jan, 2023

Share

रागावलीस का सखे कविता माझी वाचून
मला तरी कोणंय सांग सखे तुझ्या वाचून
निळं निळं आकाश जेव्हा जेव्हा येते भरुन
तुझ्यासाठी चार थेंब ठेवतो तेव्हा जपुन
कसे सांगू तुला मन तुझ्यातच गुंतले हे
कधी भेटशील सांग रात्र गेली उलटुन
किती रंग, किती गंध हासणा-या त्या फुलांना
तुझा स्पर्श, तुझा श्वास त्यांनी घेतला पिऊन
सांग सखे सांग मला सर्व काही मनातले
फेकल्या मी चांदण्या घे एकटीच तु भिजून
एकटाच मी जेव्हा एकटीच भेटलीस तु
उष्ण वारा सोबतीला चंद्र गेला गारठुन
तुच शब्द, तुच अक्षर, तुच माझी कविता
मी तुझा,तु माझी बघ मला मिठीत घेऊन
@श्रीधर कुलकर्णी कळंब

0 

Share


shridhar kulkarni
Written by
shridhar kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad