Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनाच्या वेड्या भावना
jayshri chavhan
jayshri chavhan
22nd Jan, 2023

Share

मनाच्या वेड्या भावना
कधी मन खुलून हसत ,तर कधी मन चीमुन रडत
हसता हसता वाटत या जगा मध्ये दुःख नाही, रडता रडता वाटत दुःखा सारखं कोणी नाही........
कारण सुखा मध्ये काही लोक येतात काही लोक नाही येत,पण दुःखा मध्ये मात्र सर्वच लोक हजेरी लाऊन जातात .........
मनाच्या वेड्या भावना
कधी मंन कोणावर रागवत ,तर कधी मन कोणाला हसवत
कारण रागवल्यान मन हलक होत,पण हसवल्यान मन पूर्णतः बदलून जातं..........
मनाच्या वेड्या भावना

0 

Share


jayshri chavhan
Written by
jayshri chavhan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad