Bluepad | Bluepad
Bluepad
अनैतिक संबंध ठेवताना ही काळजी जरूर घ्या
अनुभवाचे बोल
अनुभवाचे बोल
22nd Jan, 2023

Share

या बाल वयीन मुलीची कथा ऐकून हे लक्षात ठेवा लहान मोठया वयाचे अंतर न ठेवता जर कोणी सेक्स संबंध ठेवत असेल तर मुलीची बाईची वागणूक आणि तिची अपेक्षा पाहून कधीही आपल्या जवळ पुरावे ठेवत जा कारण आज ना उद्या आपल लफड पकडले गेलेच किंवा उघडीस आले की अपराधी मुलाला किंवा माणसांनाच ठरवले जाते कारण भूक सर्वानाच असते भूक त्यांना लागली असते आणि खायला त्यांनाच पाहिजे असते वय न पहाता जरी मुलगी बाल वयीन असली तरी आजकल त्यांना सेक्स बद्दल सर्व नॉलेज असते काहींचं पाहून आणि मोबाईल वर इंटरनेट वर पाहून त्यांना सर्व सेक्स कस काय करायचं ते माहीत असते बाल वयीन मुलीला जरी पाळी आली नसेल किंवा तिच्या योनीवर केस आली नसतील तरी हल्लीच्या मुली मोठा लिंग योनीत किंवा बोच्यात घालु शकतो किंवा जाऊ शकतो हे त्यांनी सर्व इंटरनेट वर पाहिलेले असते म्हणून तिला हळू हळू सर्व करायला तयार करा फक्त एकाच दिवसात करायचा प्रयत्न किवा जबरदस्ती बळजबरी करू नका दिवस जाऊद्या महिने जाऊद्या हळु हळू आरामात त्या मोठा लिंग खायला आणि सहन करायला तयार होतात एकदा लिंग आत
गेला की तिला थोडा त्रास होतो पण तिला लिंग आत गेल्यावर खुप मज्जा येते आणि बर वाटते आणि हळु हळु तिला आवड निर्माण होते लहान असताना जो पर्यन्त तिला पाळी येत नाही तो पर्यंत तुम्ही तिच्या योनीत वीर्य सोडु शकता आणि बोच्यात काधीही वीर्य सोडू शकता तिच्या सर्व शरीराची आणि प्रायव्हेट पार्ट ची जेव्हढी मजा दयायची तेवढी द्या मजा कशी घ्यायची ते सांगायला नको जेव्हा ती मोठी होत जाते आणि तिला समज येते आणि जर ती आपल्याला लांब करायचा प्रयत्न करत असेल तेव्हा जेवढी मजा करायची तेवढी
करा आणि तिला मोकळी करा कारण तिला आपल्या बरोबर लग्न करायचं नसते तिची प्रेमात पडायची वेळ असते जर ती बाहेर प्रेम करून आपल्यालाही खुश करत असेल तर हरकत नाही पण आपल्या कढून किती पैसे काढते हे लक्षात ठेवा आणि आपण अडकायच्या आधी तीला सोडून द्या ही विनंती हो आणि पुरावे ठेवायला विसरु नका पण त्याचा उपयोग ब्लॅकमेल करण्यास करू नका त्यात तुम्ही एक ना एक दिवस ही काळजी घ्या नक्की अडकाल हा एक अनुभव आहे कारण कितीही काही झाले तरी दोषी मुलाला आणि माणसालाच ठरवले जाते ज्यांना मुली असतील त्यांनी राग मानू नये ही सत्य परिस्थिती आहे त्या कथेत वाचा (वाचकनो हे लक्षात घ्या अश्या सर्व मुली नतातत हे देखिल खर आहे त्या बद्दल मी माफी मागतो)
🙏धन्यवाद🙏

0 

Share


अनुभवाचे बोल
Written by
अनुभवाचे बोल

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad