Bluepad | Bluepad
Bluepad
कौतुकाचे दोन शब्द..!
Varshaqueen
Varshaqueen
19th Jun, 2020

Share

"कौतुक हा शब्द खूप छोटा आहे पण ते करायला मन मोठं असावं लागतं."
आपल्यातले दोष शोधून काढणारे तर खूप भेटतील या जगात...पण "कौतुक" करणारे तितकेच कमी असतात.
काय होईल हो..कोणी खरंच काही चांगल केलं असेल आणि त्या कामाची पोहोच पावती त्याला भेटली तर... नक्कीच तो व्यक्ती आनंदी होईल आणि ते काम जास्त उत्साहाने करेल.
मग का आपण फक्त चुका शोधत बसतो?
प्रसंशा करायला कांजुषपणा का करतो?
त्याच कौतुक व्हावं म्हणून त्याला मराव लागेल का?
काय उपयोग त्या शब्दांचा..जे ऐकायला ती व्यक्ती जिवंत नसेल तर...
कितीही चांगल काम करा कौतुक मात्र स्मशानात होत.
आपण नेहमी पाहतो की एखादा व्यक्ती मेला की त्याचे गुणगान गातात लोक, तो किती चांगला होता यावर जास्त चर्चा होते. तेच जर तो होता तेव्हा त्याला सांगितलं असतं तर तो थोडा जास्त जगला असता आणि आनंदात राहिला असता.
माणूस जिवंत असताना त्याच्यावर प्रेम करा..तो जिवंत असताना त्याच्यासोबत बोला..तो असताना त्याला कौतुकाचे दोन शब्द ऐकवा.
पंचतत्वात विलीन झालेले माणसं परत येत नाहीत.

9 

Share


Varshaqueen
Written by
Varshaqueen

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad