Bluepad | Bluepad
Bluepad
आयुष्य एक रंगमंच
कुणाल केशव काळे
कुणाल केशव काळे
21st Jan, 2023

Share

"प्रत्येकाचं आयुष्यात एक असं रंगमंच असावं, जिथं मोकळ्या पणे, कुठलीही अट किंवा चिंता नसणे, जिथे एक नटसम्राट ला समजणारा पण एक नट असावा असा एक मंच.

0 

Share


कुणाल केशव काळे
Written by
कुणाल केशव काळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad