Bluepad | Bluepad
Bluepad
बायोडाटा
5
5372
20th Jan, 2023

Share

लग्नासाठी मुलगी हवी : मुलगा : संतोष देवराम वाघ गांव: वडनेर भैरव तालुका चांदवड जिला नासिक जन्म : तारीक : 20/06/1992:। ऊंची : 05.06: इंच शिक्षण :10: वी मुलाचा:व्यवसाय मजूरी करतो वडील : नही। आई : आहे। भाऊ : 3:आहे :2:विवाहित : आहे जमीन: नाही
बायोडाटा
कोणी इच्छुक असेल तर या नंबर वर फोन करा. 9552480896

0 

Share


5
Written by
5372

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad