Bluepad | Bluepad
Bluepad
अंजली
p
pradip izardar
19th Jan, 2023

Share

"बेगडी."
आपलेच वाटलेले,
कधी तळवे चाटलेले
मग मसाले भाजीतले,
चमचे झपाटलेले...
भाजी संपताच प्रदिप,
चमचे पसार झाले
खादितले रंग सारे,
चमच्याने उडवून नेले...
विकास नावातच ,
गल्ली बोळात उदेले
ते कार्यकर्ते दिसती,
आता मदिरेत बुडालेले...
पाच वर्षांत सटवीचे,
भाग्य बहु उदेले
राहिले सावडून झोपडीत,
भाकरीत चंद्र उरले.....
प्रा.प्रदिप इजारदार

0 

Share


p
Written by
pradip izardar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad