Bluepad | Bluepad
Bluepad
मैत्री
शिवराम मसुरकर
शिवराम मसुरकर
19th Jan, 2023

Share

अपेक्षात बुडवतात सारी नातीगोती
मैत्री न्हाऊ घालते जिव्हाळ्यात ..
गुदमरतो जीव जेव्हा घोळक्यात
मैत्री कुरवाळते घेऊन कुशीत..

188 

Share


शिवराम मसुरकर
Written by
शिवराम मसुरकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad