Bluepad | Bluepad
Bluepad
चारोळी. *
बालाजी ढगे
बालाजी ढगे
19th Jan, 2023

Share

निसर्ग चक्र फिरे. भराभरा
कधिही नसे त्यासी थारा.
भराभरा फिरे वारा
शिशिराचि अवचित तर्हा.
🌼🌺🌷❤️🌷🌺🌼
~बालाजी ढगे
कविवर्य देगलूर.
९९७०६०७१८४.
🎉🎁🎉
चारोळी. *

184 

Share


बालाजी ढगे
Written by
बालाजी ढगे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad