Bluepad | Bluepad
Bluepad
k
r
raut raju
18th Jan, 2023

Share

Khandeshi bhasha ani pimpalner cha nash sarva jan aiki rasha nadurbar na dol ani Tasha jalgaon na Kela bushi ni 1dhajan khashya tav Mancha khandesh v ek number bhasha kashmir ma kul rash kichad ful ras ani amna rap m khandeshi bol ras jai khandesh

0 

Share


r
Written by
raut raju

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad