Bluepad | Bluepad
Bluepad
आयुष्य खरंच खूप सुंदर आहे .
Sakshi Pawar
Sakshi Pawar
18th Jan, 2023

Share

आपल्याकडे जे आहे त्याचा चांगल्याप्रकारे उपयोग केला की जीवन फार सुंदर रीतीने जगता येते!
आपल्याकडे जे नाही ते मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा पण त्यामुळे कोणाला त्रास होणार तर नाही ना याची काळजी घ्या!
आयुष्य खरंच खूप सुंदर आहे मग त्याला जगण्याचा दृष्टीकोन सुंदरचं हवांच ना!
✍️साक्षी पवार
यवतमाळ

183 

Share


Sakshi Pawar
Written by
Sakshi Pawar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad