Bluepad | Bluepad
Bluepad
नवीन सुरूवात
अश्विनी संजय काळाणे
अश्विनी संजय काळाणे
18th Jan, 2023

Share

खरंतर नवीन सुरुवात करताना आपण आपले मागचे अनुभव, त्यातून मिळालेली शिकवण ह्याचा लेखाजोखा मांडला आणि त्यांतील फक्त चांगल्या गोष्टी आत्मसात केल्या आणि वाईट गोष्टी वाईट अनुभव सोडून द्यायला शिकलो, आपल्याला ञास देणारी माणसे, आपली कोणासोबत झालेली भांडण विसरून, त्या लोकांना आणि स्वतःला माफ करून पुढे जायला शिकलो की मग ती खरी नवीन सुरूवात होईल. 🌿🌿

177 

Share


अश्विनी संजय काळाणे
Written by
अश्विनी संजय काळाणे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad