Bluepad | Bluepad
Bluepad
"ना तत्व बदलायचे,ना 'निष्ठा' बदलायची" ठेवायचा फक्त,"सय्यम"
laxman shingre
laxman shingre
18th Jan, 2023

Share

||"सय्यम,"||
आयुष्यात कितीही मोठे बना,पण माणुसकीची कास सोडू नका,?
सु:ख,दुःखात साथ द्यायला,कधी कुणी विसरू नका,?||1||
आयुष्य फार कमी आहे,गंबीर बनून जगू नका,?
जगात आपले काहीच नसते,गमावल्याचे दुःख करू नका,?
अमुक,तमुक,असा अहंकार बाळगू नका,?
सर्व्हांशी प्रेमाने वागा,जात, धर्म,तत्व यात अडकून पडू नका,?||2||
स्वतःचा भरवसा नाही,कुरापती काढत बसू नका,?
हजारो संकटे येतील,क्षुल्लक गोष्टीने विचलीत होऊ नका,?
जरा मोकळे पणाने हसा,जगाचा विचार करू नका,?
काय घेऊन जाणार आहात,नसस्ती चिंता करू नका,?||3||
सर्व्हांशी चांगले वागा,कसलाही कमी पणा मानू नका,?
सद्बुद्धीने वागा,कुणाचाही द्वेष करित बसू नका,?
आडाणी आई बाबा,अपमान त्यांचा करू नका,?
चरणा मध्ये देव त्यांच्या,मंदिरात नुसते जाऊ नका,?||4||
मदत करणाऱ्याला,कधीच धोका देऊ नका,?
फसवे गिरी करणाऱ्याला कधीच साह्य करू नका,?
स्वाभिमान सोडू नका,?पण गर्व ही बाळगू नका,?
"ना तत्व बदलायचे,ना 'निष्ठा' बदलायची" ठेवायचा फक्त,"सय्यम"

174 

Share


laxman shingre
Written by
laxman shingre

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad