Bluepad | Bluepad
Bluepad
मन
अश्विनी संजय काळाणे
अश्विनी संजय काळाणे
18th Jan, 2023

Share

कधीकधी आपल्याकडे खुप काही असत पण तरीही आपण अस्वस्थ राहतो... विनाकारण च चिडचिड करतो.. दुसऱ्या गोष्टी मध्ये peace शोधायला लागतो.. आणि तिथून ही काही नाही मिळाले की मग आणखीनच निराश होऊन जातो...
त्यापेक्षा आपण आपल्या कडे जे आहे त्याचा पुरेपूर वापर करून आपल्याच गोष्टींना Aprreciate केल तर आपल जीवन नक्कीच योग्य direction ने पुढे जाईल आणि आपल life peaceful होईल.......
हे सगळ आपल्याच मनावर depend आहे.. मन आनंदी असल की आपल्याला सगळच छान छान वाटत.. नाही तर सगळ असुन ही निरर्थक....... 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

180 

Share


अश्विनी संजय काळाणे
Written by
अश्विनी संजय काळाणे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad