Bluepad | Bluepad
Bluepad
शेती पोर्टल
N
Nandkishor Dhekane
18th Jan, 2023

Share

मायक्रोसॉफ्ट कृषी इंडिया पोर्टल अँपबद्दल थोडक्यात माहिती
मायक्रोसॉफ्ट कृषी इंडिया पोर्टल हे अँप बनविण्याचे खरे कारण म्हणजे मला असे अँप बनवायचे
होते के जे शेतकरी व शेतीला उपयोगी पडेल. बऱ्याच दिवसापासून माझ्या डोक्यात हाच विचार
घोळत होता कि शेतकऱ्यांना व शेतीला उपयोगी पडेल असे पोर्टल बनवणे. ह्याच विचारांनी
प्ररित होऊन मी हे पोर्टल अँप बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अँप लिंक : https://dev-microsoftprojectsite.pantheonsite.io/

178 

Share


N
Written by
Nandkishor Dhekane

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad