Bluepad | Bluepad
Bluepad
एक झोका
janhavi Khobragade
janhavi Khobragade
18th Jan, 2023

Share

एक झोका तो असे मनाचा गोड कोपरा
त्या कोपर्‍यात फुलते विचारांचे फुल
ते देई मनाला गोड सुगंध
त्यामुळे मिळे मनाला आनंद
आणि सर्वत्र पसरे फुलांचा गंध.......

169 

Share


janhavi Khobragade
Written by
janhavi Khobragade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad