Bluepad | Bluepad
Bluepad
नातं तुझं नी माझं
सौ.अश्विनी अमोल जोशी
सौ.अश्विनी अमोल जोशी
18th Jan, 2023

Share

नात्यात हा दुरावा आला कसा कळेना
चुकले कुठे कशी मी माझे मला कळेना ||
डोळ्यातूनी कितीदा मन वाचले मी तुझे
झाले कसे नी काय शब्दांत सांगवेना ||
का हा असा दुरावा अपुल्यात आज आला
परक्यापरी अशी मी माजला हे सोसवेना ||
तू बोल मोकळी हो आहे मी तूज साठी
जन्मांतरीची गाठ सहजीच ती तुटेना ||
ये एकदा जवळ तू परतून या कुशीत
मग दुःख कोणतेही तुजला कधी शिवेना ||
*©®🖊️अश्विनी कुलकर्णी/जोशी,सोलापूर*

174 

Share


सौ.अश्विनी अमोल जोशी
Written by
सौ.अश्विनी अमोल जोशी

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad