Bluepad | Bluepad
Bluepad
आस वेड्या मनाची
शिवहार  सिताराम जाधव
शिवहार सिताराम जाधव
18th Jan, 2023

Share

(२४३) दि. २८/०१/२३*
👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️
*विषय:-तुला पाहतो मी*
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
*शिर्षक:- आस वेड्या मनाची*
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞
"सुगंधी झाले जीवन
माझे तुझ्या येन्यानं
कमी नाही कशाची
आयुष्य रंगले सुखानं.!!१!!
तुला पाहतो मी
पहाटे उठून राबताना,
सांज सकाळी दिवा
होऊन संसारी जळताना.!!२!!
कधी होतेस आई
परसातली जाईजुई,
कधी चांदण्या राती
होतेस दुध मलाई.!!३!!
तुला पाहतो इश्वरासम
करतो आरती नयनांनी
तुच माझे सर्वस्व
अन पुजतो तुला मनांनी.!!४!!
काय वर्णू तुला शब्दात
*आस वेड्या मनाची*
तुच माझा आशय अन
कविता माझ्या जीवनाची.!!५!!
🍁💞🍁💞🍁💞🍁💞🍁
*शिवहार जाधव नांदेड*
*लेखणी मराठवाड्याची*✍️

185 

Share


शिवहार  सिताराम जाधव
Written by
शिवहार सिताराम जाधव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad