Bluepad | Bluepad
Bluepad
💁🏻‍♀️वाचा माइंड फ्रेश होईल 😍
𝐒𝐰𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐧𝐢 🌹
𝐒𝐰𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐧𝐢 🌹
18th Jan, 2023

Share

*वाचा माइंड फ्रेश होईल*
कधीही शाळेत न गेलेले *छत्रपति शिवाजी महाराज*
स्वराज निर्माण करतात
📍जातीय व्यवस्थेमुळे अपमान सहन करणारे डॉ.
*बाबासाहेब आंबेडकर भारताची राज्य घटना* लिहितात.
📍आईचे प्रेम आणि बापाचे *छत्र नसलेला* 'बराक'
नावाचा पोर *अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष* होतो
📍पेट्रोलपंपा वर काम करणारे 'धीरुभाई' *करोड़ोंचे*
*साम्राज्य उभे* करतात...
📍कॉलेजच्या प्रवेश फी साठी *पैसे नाहीत म्हणून*
*बहिणीचे दागिने गहाण ठेवणारे* 'अब्दुल कलाम'
*राष्ट्रपती* पदापर्यंत जातात
📍रोजगार *हमीच्या कामावर जाणारे* *आर.आर.पाटील*
*राज्याचे गृहमंत्री* व उपमुख्यमंत्री होतात.
📍सत्तावीस *वर्ष तुरुंगात काढणारे* 'नेल्सन मंडेला'
जगाला प्रेम शिकवतात.
📍कुठलीही शारीरिक हालचाल न करू शकणारे
*स्टीफन हॉकिंग' जग हलवणारे* संशोधन करतात...
*शुन्यातून प्रवास करत माणसे प्रेरणादायी जग*
*निर्माण करतात*...
🍒
माणूस किती *किंमतीचे कपडे*
वापरतो यावरून त्याची *किंमत*
*होत* नसते ,
🍒
परंतु , तो इतरांची किती किंमत
करतो *यावरून त्याची किंमत*
ठरत असते .
🍒
🐧पक्षी *जेंव्हा जिवंत असतो* तेंव्हा तो 🐞किड्या 🐜मुंग्याना खातो पण *जेंव्हा पक्षी मरण पावतो* तेंव्हा तेच *किडेमुंग्या* पक्षाला खातात..
*तुम्ही खूप शक्तिशाली* असाल 💪पण वेळ ⏰तुमच्या पेक्षा *शक्तिशाली आहे...*
वेळ आणि *स्तिथी* केव्हाही बदलू शकते. त्यामुळे *कोणाचा अपमान ही करू नका आणि कोणाला कमीही लेखू नका...*
🌻 *कोणी कितीही महान असला तरी निसर्ग कोणालाही त्याच्यापेक्षा महान बनायला देत नाही... जसे...*
🦅कंठ दिला *कोकिळेला* पण रूप काढून घेतले ..
🦚रूप दिले *मोराला* पण इच्छा काढून घेतल्या...
👨‍👩‍👦‍👦इच्छा दिली *मानवाला* पण संतोष काढून घेतला.
👳‍♀️संतोष दिला *संतांना* पण संसार काढून घेतला.
म्हणून *माणसाने अहंकार करू नये*. 💰ना पैशाचा, ना संपत्तीचा, ना सत्तेचा कारण जे *आज एकाकडे आहे ते उद्या* दुसऱ्याकडे असणार.
*कित्येकांना या मातीने घडवले*⛰️ आणि मातीतच घातले.लग्नाच्या वरातीत लोकं पुढेपुढे नाचतात💃 पण *अंतयात्रेत पाठीमागून चालतात*. याचाच अर्थ सुखांमध्ये☺️ सर्वजण *पुढेपुढे करतात*, पण दुःखात मागे *हटतात*.
*ज्या माणसांना पैशाची किंमत जास्त असते, त्यांना माणसांची किंमत नसते. हे देखील कटू सत्य आहे.*
*लोकं त्यांच्या गरजेनुसार पुढेमागे होत असतात*. म्हणून ती पुढे असली काय आणि मागे असली काय आपलें *आयुष्य आपल्या हिमतीने आणि निश्चयाने* जगायचे.....
गरज पडली की *सुकलेल्या ओठातून देखील गोड शब्द बाहेर पडतात*. पण एकदा का तहान भागली की पाण्याची चव आणि माणसांची नियत दोन्ही बदलतात....
💁🏻‍♀️वाचा माइंड फ्रेश होईल 😍
पैसा आला म्हणून कधीही *उन्मत्त* होऊ नये. *शंभर मुलांचा बाप असणाऱ्या धृतराष्ट्राला मृत्यूसमयी कोणी वाली नव्हता*, परंतु ज्या *तुकोबारायांच्या घरात बसायला* *पोतेसुद्धा नव्हते*, त्यांना न्यायला जगाचा बाप आला.....
*परमेश्वर फक्त पूजा करताना आपल्याला बघत नसतो , तर चांगले-वाईट कर्म करताना देखील तो आपल्याला बघत असतो. म्हणून कर्म ही स्वच्छ ठेवा आणि वाणी ही स्वच्छ ठेवा*

182 

Share


𝐒𝐰𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐧𝐢 🌹
Written by
𝐒𝐰𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐧𝐢 🌹

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad