Bluepad | Bluepad
Bluepad
पानगळ 🍁
janhavi Khobragade
janhavi Khobragade
18th Jan, 2023

Share

पानगळ होताच कानी पडली
मंद हवेची चाहूल
निशब्द होते मी त्यात
सुरू झाला पक्ष्यांचा किलबिलाट
पक्षी पाहत होते घरट्यात जाण्याची वाट
दिवस संपून झाली संध्याकाळ
पानगळ ही शांत झाली मग तात्काळ.......

190 

Share


janhavi Khobragade
Written by
janhavi Khobragade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad