Bluepad | Bluepad
Bluepad
मन मोराचा...
Shashikant Harisagam
Shashikant Harisagam
18th Jan, 2023

Share

मन मोराचा पिसारा.....
....................................
' राजा उधार मागत नसतो '
अशी पाटी....
दुकानात आपण
नेहमी लावलेली वाचतो.🙏
उधारी ही अशी चीज आहे
जी मागणाऱ्याला
श्रीमंत बनवते
देणार्याला भिकारी.😄
....शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर 🙏

170 

Share


Shashikant Harisagam
Written by
Shashikant Harisagam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad