Bluepad | Bluepad
Bluepad
चांदवा बटात तुझ्या माळताना
राम जोशी कळगावकर
17th Jan, 2023

Share

सखे तुझ्यावर जणु भाळताना
चांदवा बटी तुझ्या माळताना
असा धुंद झालो मला जाळताना
स्पर्श रेशमी हा पोळताना
नक्षत्रे सारी भेटीस आली

0 

Share


Written by
राम जोशी कळगावकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad