Bluepad | Bluepad
Bluepad
रात्र
Sakshi Pawar
Sakshi Pawar
17th Jan, 2023

Share

दिवसभराच्या धावपळीने झालेल्या
थकावटीला शांत करण्यासाठी..
जेव्हा आपण रात्रीच्या चंद्राला मनभरुन
पाहत असतो,
तेव्हा जी मनाला शांतता मिळते ना..
त्याचे मुल्य कशातच करता येत नाही...
🤍✨ ..शुभ रात्री.. ✨🤍
✍️साक्षी पवार
यवतमाळ

168 

Share


Sakshi Pawar
Written by
Sakshi Pawar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad