Bluepad | Bluepad
Bluepad
"म" ची कविता...
Sushama Dange
Sushama Dange
17th Jan, 2023

Share

"म" ची कविता...
माझी माय मराठी....
महाराष्ट्राच्या मातीची
मंदिरात मूर्ती माझ्या.
मथुरेच्या मुरलीची
मसाला मोहक........
मासोळी मालवणी...
माया मायमाऊलीची
मीठ मोहरीवाणी......
मणभर मुघलांना.....
मातीत मिसळणारी..
मुठभर मावळ्यांना...
मळवट माखणारी....
माणुसकीचे माहेर....
माळ मोरपिसांची.....
मराठी मनगटात......
मेजवानी माणुसकीची
मराठी माय माझी....
महर्षी, महानोरांची...
मनोभावे मुजरा.......
मूर्ती महाराजांची.....
सौ.सुषमा डांगे🙏🏽
सांगली.

188 

Share


Sushama Dange
Written by
Sushama Dange

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad