Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

vicky 1614
vicky 1614
17th Jan, 2023

Share

जीवन जगणार्या प्रत्येक माणसाला आपापल्या परीने लढाई करावी लागते प्रत्येकाचा संघर्ष हा वेगळा जरी असला तरी काही प्रमाणात तो चार वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या लढाया म्हणजेच संघर्ष करत असतो कोणाला वैयक्तिक, कोणाला कौटुंबिक,कधी व्यावसायिक तर कधी सामाजिक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपला लढा देत असतो परंतु हे करत असताना माणुस म्हणून फारफार तर कोणत्यातरी एकाच क्षेत्रात यशस्वी होतो जर जास्तीत जास्त मेहनत घेतली तर कोणत्यातरी दुसऱ्या क्षेत्रातही अगदी खेचत यशस्वी होतो पण चारही क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल तर मात्र कधी रात्रीचा दिवस तर कधी दिवसाची रात्र करावी लागते प्रत्येकाचा आपला असा वेगळा संघर्ष असतो कोणी एकातच जिंकतो तर कोणी चारही क्षेत्रात.बरेच जण उडणार्या धुरळ्यात मिसळून जातात पण जो मातीत आपले पाय घट्ट रोवून उभा असतो तोच शेवटपर्यंत कायम टीकतो.
संस्कृती १६१४

0 

Share


vicky 1614
Written by
vicky 1614

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad