Bluepad | Bluepad
Bluepad
कविता
अजय चाकवते
अजय चाकवते
17th Jan, 2023

Share

वस्तू एकच,
प्रिय अप्रीय का हो _
व्यक्ती स्वभाव
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
कारण सुख दुःखा
वस्तू नव्हेच उदा..
एकाला कुंडल प्रिय
एकाला कंगन प्रिय
तर बापाला
सोन प्रिय
..,.......
सुखी कोण???
बाप कि मुले!!!
कारण
------
----------
_________
____________
----------------------------
-----------------------------------
_________________________
_____________________________
________________________________
___________________________________
______________________________________
_________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________
दोन्ही परिस्थितीत
--_-----------------------------------------------------------------
सोनं कायम आहे.......

186 

Share


अजय चाकवते
Written by
अजय चाकवते

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad