Bluepad | Bluepad
Bluepad
देह पंढरी आत्मा
Kiran Kamble
Kiran Kamble
17th Jan, 2023

Share

देह पंढरी आत्मा श्री हरी
गुरू ज्ञानाने आली प्रचिती खरी
चंद्रभागा जणू ज्ञान गंगा
भाव भक्तीचा उठवी तरंगा
देई सचेतना करी निर्मळ मना
वाहे दुथडी भरुन माझिया अंतरी ll 1 ll
देह पंढरीत शोधूनी पाहे
आत्म्याविन देह वाळवंट आहे
नित हरी उच्चारी ये जा करतो वरी
श्वास मम देहाचा आहे वारकरी ll 2 ll
याला न लागे टिळा माळा गंध
श्री विठ्ठल निर्गुण स्वानंद
चैतन्याचा गाभा सूक्ष्म रूपे उभा
मम हृदय पटाच्या विटेवरी ll 3 ll
माऊली ज्ञानेश्वर नाम याला
हाच तुकोबाला प्रतेय आला
सद्गुरू कृपेने एकनाथ म्हणे
देखिला देव सभ्याय अभ्यांतरी ll 4 ll

168 

Share


Kiran Kamble
Written by
Kiran Kamble

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad