Bluepad | Bluepad
Bluepad
आवकाळी आठवणं....
भावना
भावना
17th Jan, 2023

Share

अवचित बसूनी हिंदोळ्यावर
मन पाहे नेत्री अंबर,
उपवनांतुनी त्या तृणांवरुनी
वाहे तो अचल निर्झर......
मनातूनी माझ्या तुम्हाला पाहावया
जडलीया भेटीची आस,
त्या कळ्यांसमवे सोबत घेऊनी
तुमच्या आठवणींची रास......
गंध परीमळूनी दाहीदिशांना
ना दिसे ना मजला तीर,
हर्षावूनी येती रोमांतूनी ऐकू
कोकीळेचे अलगद सुर......
स्वच्छंदी दिसे त्या दर्पणांमधूनी
ना स्वप्न असे ना ते भास,
फुंकर पडूनी अवभासांवरी
मज मिळे मोकळा श्वास......
पद्मासनापरी ती तृषा आगळी
मना जडली तुझी गोडी,
येऊनी अवकाळी आठवण ती
माझी पाठलाग ना सोडी......

171 

Share


भावना
Written by
भावना

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad