Bluepad | Bluepad
Bluepad
गोधडी
उर्मिला आपटे
17th Jan, 2023

Share

थंडीच्या दिवसात
गोधडीच्या उबेत
जुन्या वस्त्रांच्या
मायेच्या प्रेमात
चिंध्या विवध
चित्र विचित्र रंगात
विविध आकारात
कलाकुसर छान
जुन्या आठवणी
नयनी पाणी
येई दाटूनी
स्मृती चित्र
आठवणींची गुंफण
प्रेमाचे वाण
नात्यांची ऊब
दाटली
अनेक प्रसंग
वस्त्र निमित्त
प्रेम वाहते
उकलते अंतरंग
वस्त्र जुनी
आठवणी ताज्या
जपल्या प्रेमानी
गोधडीत
प्रेमाच्या उबेत
गोधडी पांघरून
नात्यांच्या रंगात
रंगून जात
उर्मिला आपटे, सातारा.

178 

Share


Written by
उर्मिला आपटे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad