Bluepad | Bluepad
Bluepad
सुप्रभात
Shashikant Harisagam
Shashikant Harisagam
17th Jan, 2023

Share

प्रभाते मनी....!
....................
वाईट विचार....
सहज येतात.
चांगले विचार
काळ्या मातीत
एखादे बीज पेरावे तसे
पेरावे लागतात.
पाणी घालून
खत देऊन
वाढवावे लागतात.
सुप्रभात..!
... शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर 🙏

170 

Share


Shashikant Harisagam
Written by
Shashikant Harisagam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad