Bluepad | Bluepad
Bluepad
पैशाचा व्यवहार शिकायचा असेल तर...
v
varsha shelke
17th Jan, 2023

Share

या जगात पैशाचा व्यवहार जर शिकायचा असल तर पैशावाल्याच्या घरी जाऊन पहा आणि तुम्हाला माणुसकी पाहिजे असेल तर गरिबांच्या घरी जाऊन तरी पहा...तेव्हा तुम्हाला कळेल की गरिबांच्या घरी व्यवहार नसतात तर माणुसकीचा झरा वहात असतो...

171 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad