Bluepad | Bluepad
Bluepad
कविता
विशाल कन्हेरकर. (शब्दस्नेही)
विशाल कन्हेरकर. (शब्दस्नेही)
19th Jun, 2020

Share

"मी अन् माही कविता" असं येते कायजात गच्च भरून अभाय मन घेते पेन हाती होते मेंदूत उलाय ........!! भराभर कागदात उतरते सोनसरी होते अभायचं रितं अलगद माहया उरी .........!! भावनेचं पीक असं मोठ जोमात पिकते कायजातलं वादय ओळी ओळीत टिकते ........!! येते भरून शिवार माहया कवितेनं सारं सुख भेटते घळीत दुःख जाते दूर पारं ........! जवा असतो एकटा गुणगुणतो न भीता सोबतीला संगमंग मी अन् माही कविता .........!! विशाल कन्हेरकर निंभा जि अमरावती मो 9172298839

1 

Share


विशाल कन्हेरकर. (शब्दस्नेही)
Written by
विशाल कन्हेरकर. (शब्दस्नेही)

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad