Bluepad | Bluepad
Bluepad
बाप वावर पेरते
A
ABVSM AKOLA
18th Jun, 2020

Share

बाप वावरं पेरते


पाई पाई जमवून 
बाप वावरं पेरते 
काया काया मातीतुन 
दाना दाना अंकुरते 

डवरुन निंदुनीया 
तन दुर ते सारते 
पिक वाढते जोमानं
बाप वावरं पेरते 

खेप वरीस भराची 
पोट आमचे भरते 
लेकी बाईले दिवाई 
बाप वावरं पेरते 

ऐन हंगामात राज्या 
च्याट पावुस मारते 
घोर जीवाले तरी  
बाप वावरं पेरते 

रोज आस पावसाची  
ढग पाह्याले झुरते 
माय देतसे हिम्मत
बाप वावरं पेरते 

कसं हुइल म्हनुन 
उरी धडकी भरते 
बाकी लगनं पोरीचं 
बाप वावरं पेरते 


कसबसं पिक येते 
मंग बेपारी घेरते 
मातीमोल भाव जरी 
बाप वावरं पेरते 


लावगनीचा आकडा 
खोटा हिसोब ठरते 
देने अजूनही बाकी 
बाप वावरं पेरते 


रोज उगवे दिवस 
वाटे दुख हे सरते 
सारा फिटन्या अंधार 
बाप वावरं पेरते 

बाप वावरं पेरते ....
बाप वावरं पेरते ....
बाप वावरं पेरते .

श्याम ठक ❣
बार्शीटाकळी जि . अकोला
९९७५७९२५२०

9 

Share


A
Written by
ABVSM AKOLA

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad