Bluepadमनाचा आवाज
Bluepad

मनाचा आवाज

संजय गुरव
संजय गुरव
18th Jun, 2020

Share

मनाचा आवाज मनातच
येत नाही तरीही ध्यानात
चारच शब्द बोलून बघा
सगळेच ठेवू नका मनात.

एकटं मन कोंडत असेल
बोलण्यासाठी झुरत बसेल
पाहून पाहून बंड करेल
जीव टांगणीला लागत नसेल?

बोलून बघा मोकळं वाटेल
त्यालाही कुणी आपलं भेटेल
एकटं नसल्याची खात्री पटेल
मनापासून..मनाची चिंता मिटेल.

©संजय गुरव(सदासन)


8 

Share


संजय गुरव
Written by
संजय गुरव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad